Integritetspolicy.

Vi som driver och ansvarar för LinkPay tjänsten är:
Censeo Tech AB
Lerskäddegatan 61
426 58 Västra Frölunda
Sweden
Org.nr: 556636-3544
telefon: 031-168200
e-post: info@censeo.se

Vad är syftet med att ta emot dessa personuppgifter?

Vi tar emot personuppgifterna av dig som betalar för att kunna utföra detta betalningsuppdrag åt betalningsmottagaren.
Enda syftet med detta är att:
  1. skicka ett kvitto på din betalning till din e-postadress
  2. underlätta för betalningsmottagaren att se vem som har utfört själva betalningen.
Uppgifterna delas inte med någon tredje part förutom de underleverantörer (biträden) som LinkPay tjänsten är beroende av för att kunna utföra betaluppdraget.
Uppgifterna kommer under inga omständigheter att användas till något annat än för att utföra detta betaluppdrag.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas från några timmar upp till max 14 dagar beroende på vad det är för typ av betalning, och vilken version av LinkPay tjänsten som betalningsmottagaren använder.
På LinkPay startsida visas hur länge personuppgifterna kommer att sparas för den aktuella betalningen.

Kan jag ändra uppgifterna eller ta bort dem i förtid?

Kontakta oss om du vill ta bort eller ändra dina personuppgifter.

Var någonstans sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas i en databas lokaliserad inom EU.

Underleverantörer?

Censeo Tech AB använder underleverantörer (biträden) för att utföra LinkPay tjänsten.
Censeo Tech AB förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underleverantörer.