Kortbetalning
Var noga med att ange rätt Bokningsnummer och Belopp här nedan!
Om du är osäker v.g. kontakta www.novatravel.se
Bokningsnummer:
Belopp att betala i SEK:
Referensnamn:
(företag eller person)
E-post:
Nova Travel AB
Stora Gatan 38
722 12 Västerås
Tel. 021 4806050